IV Kongres Energetyczny

Celem tegorocznego Kongresu Energetycznego jest przedstawienie szerokiego spektrum poglądów i dyskusji na temat zagadnień dotyczących polskiej branży energetycznej, a w szczególności kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Tematyka obrad obejmie m.in.: rola energetyki w rozwoju polskiej elektromobilności – nowe modele biznesowe i trendy elektryfikacji, finansowanie innowacji w energetyce.