Jaka przyszłość nas czeka? Sprawiedliwa transformacja w regionie bełchatowskim.

24 listopada 2022 r. Polska Zielona Sieć, we współpracy z OFOP i Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, zorganizowała Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne na temat przyszłości regionu bełchatowskiego.

Wysłuchanie to szczególny rodzaj spotkania, w którym decydenci (przedstawiciele ministerstw i urzędów samorządowych) przyjmują rolę słuchaczy, a mówcami są przedsiębiorcy, przedstawiciele związków zawodowych, władze lokalne i społeczeństwo obywatelskie. Uczestnicy dyskutowali o przyszłości regionu Bełchatowa w kontekście transformacji energetycznej i finansowania, które region może otrzymać z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

W spotkaniu wzięła też udział przedstawicielka kampanii „Więcej niż Energia” (Zuzanna Sasiak). Dyskutowano o potencjale regionu pod kątem rozwoju nowych technologii, w szczególności energii odnawialnej i sposobów jej magazynowania.
 
Posłuchaj >> TUTAJ
 
Zwrócono uwagę na to, iż istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna powinna zostać zaadaptowana do nowych potrzeb (w tym prosumentów), a władze regionalne powinny wspierać rozwój spółdzielni energetycznych i klastrów wykorzystujących OZE.

 

Wysłuchanie w Bełchatowie było już trzecim tego rodzaju wydarzeniem, poprzednie miały miejsce na Śląsku i w regionie Wielkopolski Wschodniej.