Pierwszy krok ku spółdzielniom energetycznym

Na portalu „Więcej niż Energia” wielokrotnie wskazywaliśmy potrzebę wprowadzenia w Polsce dobrego prawa dotyczącego społeczności energetycznych działających w oparciu o OZE. Z naszą pomocą, 22 kwietnia br. senacka Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu zadecydowała o rozpoczęciu prac nad zmianą obecnie obowiązujących przepisów o spółdzielniach energetycznych. Czy to początek prawdziwie dobrej zmiany?

Autorka: Zuzanna Sasiak

W obszarze społeczności energetycznych OZE aktualne polskie przepisy owszem, umożliwiają tworzenie spółdzielni energetycznych, ale… wyłącznie na terenie gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Działalność spółdzielni może obejmować obszar nie więcej niż trzech takich sąsiadujących ze sobą gmin, liczyć maksymalnie 999 członków, musi pokrywać co najmniej 70% własnych potrzeb w zakresie energii elektrycznej, zaś moc wszystkich dostępnych jej źródeł nie może przekraczać limitu 10 MW. To prawo to zatem zbiór trudnych do uzasadnienia ograniczeń, nie dziwi więc, iż do dnia dzisiejszego nie zarejestrowano w Polsce żadnej spółdzielni energetycznej.

Tymczasem w Europie różne formy społeczności energetycznych opartych na OZE funkcjonują już od kilku dekad (różne przykłady opisaliśmy w niedawno wydanej publikacji) Mają różną liczbę członków, różny obszar, korzystają z różnych odnawialnych źródeł energii. Produkują energię elektryczną, ciepło albo jedno i drugie. Bez nadmiernych ograniczeń formalnych i organizacyjnych, lokalne społeczności wybierają taką formę działalności, jaka im najbardziej odpowiada i przynosi najwięcej korzyści. A korzyści przynosi niepodważalne – ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe.

Chcąc, by takie same możliwości otworzyły się przez społeczeństwem w Polsce, Polska Zielona Sieć i inni członkowie ruchu „Więcej niż Energia” od wielu miesięcy zabiegają o zmianę regulacji i wprowadzenie realnych zachęt.  22 kwietnia br. na posiedzeniu senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, przedstawiliśmy zasady i korzyści płynące z działalności społeczności energetycznych, ograniczenia wynikające z obecnych zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii i uwarunkowania unijne dotyczące społeczności energetycznych (dyrektywa RED II). Senatorowie uczestniczący w posiedzeniu jednogłośnie opowiedzieli się za przystąpieniem przez Komisję do prac nad poprawą i liberalizacją obecnie obowiązujących przepisów o spółdzielniach energetycznych.

Jako ruch „Więcej niż Energia” mamy wielką nadzieję, że decyzja Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu będzie przełomowym krokiem, za którym pójdą szeroko zakrojone prace nad efektywnym wprowadzeniem do polskiego prawa społeczności energetycznych i szerzej nad transpozycją całej dyrektywy RED II. Ze swojej strony będziemy aktywnie wspierać i monitorować prace legislacyjne, równolegle starając się zainteresować jak największe grono obywateli, instytucji oraz władz różnego szczebla licznymi, wielowymiarowymi korzyściami płynącymi z rozwoju demokracji energetycznej – dla indywidualnych użytkowników, dla społeczności lokalnych i dla środowiska.