Konferencja „Bezpieczeństwo lokalne – perspektywa społeczna i organizacyjna”

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest dedykowana bezpieczeństwu w wymiarze lokalnym. Bezpieczeństwo to szerokie pojęcie i może być rozpatrywane na różnych poziomach: społecznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym. Konferencja skierowana jest zarówno do praktyków jak i teoretyków: samorządowców, specjalistów w zakresie nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, nauk o mediach, prawa, administracji, socjologii, pedagogiki, zarządzania i ekonomii. Zakres tematyczny to problemy bezpieczeństwa na świecie z perspektywy lokalnej, bezpieczeństwo ekologiczne, w tym smog i wpływ na zdrowie, zadania organów publicznych stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacja dla bezpieczeństwa, media na tle problemów bezpieczeństwa lokalnego.