Konferencja Dzień OZE 2018: Energia w przestrzeni miejskiej

Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką OZE, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa energetycznego. Będzie można zapoznać się z wynikami projektów badawczych skupionych wokół zagadnień OZE, poznać nowe kierunki w polityce energetycznej Polski. Konferencja ma charakter otwarty. Program zwraca uwagę m.in. na problem bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej oraz zarządzania zasobami energii i oparty jest o wystąpienia ekspertów, teoretyków oraz praktyków. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń między naukowcami oraz przedstawicielami świata biznesu.

Prelegenci:

  • Dr inż. Łukasz Szałata – Politechnika Wrocławska,
  • Dr Małgorzata Pietras-Szewczyk – Dolnośląska Szkoła Wyższa,
  • Dr inż. Aureliusz Mikłaszewski – Dolnośląski Klub Ekologiczny,
  • Dr Helena Wyligała, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu