Konferencja Dzień Ziemi z zielonym budownictwem „Nowa tożsamość i potencjał zrównoważonych miast”

Zrównoważony rozwój miast w odniesieniu do zielonej rewitalizacji to pomysł na Konferencję „Nowa tożsamość i potencjał zrównoważonych miast”. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC i stanowi platformę komunikacji doświadczeń i opinii ekspertów propagujących zrównoważony rozwój miast. Autorzy spotkania mają nadzieję na polepszanie jakości życia mieszkańców, a także na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów. Podejmowane tematy będą związane z perspektywą miast przyszłości, w których zrekonstruowana przestrzeń miejska jest atrakcyjna, funkcjonalna i co najważniejsze wychodzi naprzeciw użytkownikowi. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, jaki udział w rewitalizacji miast będzie miało zielone budownictwo w wymiarze publicznym i prywatnym. Prelegenci skupieni są wokół środowiska gospodarczego, naukowego oraz społecznego. W programie przewidziano inspirujące spotkania, prezentacje raportów, rozpatrywanie konkretnych przypadków, merytoryczne dyskusje i networking.