Konferencja Energetyki Obywatelskiej 02.06.2022

Zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej budowania energetyki obywatelskiej,
pt. „Siła wspólnoty, czyli demokracja energetyczna w czasach kryzysu”

Data: 2 czerwca 2022 r.,
Godz.: 9.30 – 16.00,
Miejsce: w Centrum Prasowe Newserii, ul. Chmielna 73 w Warszawie.

Odnawialne źródła energii, w połączeniu z efektywnością i zarządzaniem energią przez obywateli, są sprawdzoną i skuteczną odpowiedzią na zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i transformacji energetycznej, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej.
Nasza konferencja ma na celu pobudzenie dyskusji i przybliżenie tych zagadnień każdemu zainteresowanemu tematyką energetyki społecznej.

Zapraszamy przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu, rządu, samorządów, naukowców i organizacje społeczne.

Program konferencji:

  • 9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
  • 10.00 – 10.30 Oficjalne otwarcie konferencji

Joanna Furmaga – Prezeska Polskiej Zielonej Sieci,
Marzenna Guz-Vetter – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
Esther Bell – Environment, Science, Technology, and Health Officer z  Ambasady USA w Polsce

Moderacja:   Michał Niewiadomski 

Sesja I

  • 10.30 – 12.00 Panel dyskusyjny o energetyce obywatelskiej w Polsce – Jak wpisać demokrację energetyczną w nowe zielone bezpieczeństwo?

Jadwiga Emilewicz – była Wicepremier i Minister Rozwoju, Prawo i Sprawiedliwość
Władysław Kosiniak-Kamysz – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
Urszula Zielińska – Przewodnicząca Partii Zieloni, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Anita Sowińska – Posłanka Lewicy, członkini Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi*
Maciej Żywno – Wiceprzewodniczący Polska 2050, koordynator Partnerstwa na rzecz Samorządu Otwartego
Stanisław Gawłowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, Platforma Obywatelska
+ dyskusja  z udziałem uczestników konferencji

  • 12.00 – 13.00 Briefing prasowy + lunch

Sesja II

  • 13.00 – 14.15 Doświadczenia wspólnot energetycznych w Europie – zwalczanie ubóstwa energetycznego; produkcja, magazynowanie, dystrybucja czystej energii; poprawa efektywności energetycznej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Josh Roberts – Rzecznik REScoop (Bruksela), największej sieci spółdzielni energetycznych w Europie;
Christina P. Vraka – Członkini Zarządu spółdzielni energetycznej WEnCoop Energy Cooperative – Grecja;
Sara Capuzzo – Prezeska  spółdzielni energetycznej ÈNostra Società Cooperativa – Włochy

+ dyskusja  z udziałem uczestników konferencji

  • 14.15 – 14.35 Przerwa kawowa

Sesja III

  • 14.35 – 16.00 Możliwości i bariery rozwoju wspólnot energetycznych w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej

Zofia Wetmańska – Wiceprezeska Instytutu Reform

Regulacje Unii Europejskiej w zakresie energetyki obywatelskiej, nowa inicjatywa RePowerEU mająca na cele uniezależnienie UE od rosyjskich paliw kopalnych do 2030

Marcin Janiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Możliwości finansowania wspólnot energetycznych i energetyki obywatelskiej z nowych funduszy unijnych 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy

Jan Zygmuntowski – Dyrektor Programowy CoopTechHub, pierwszego w Polsce centrum technologii spółdzielczych oraz inkubatora spółdzielczości energetycznej

Potencjał spółdzielczości energetycznej w Polsce, praktyczne możliwości wsparcia nowych inicjatyw w ramach inkubatora spółdzielczości energetycznej

Rafał Serafin – Kierownik projektu „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii” (RENALDO) w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego / prof. Piotr Banaszuk – Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Politechnika Białostocka;

Pierwsze doświadczenia z  pilotażowego projektu z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa mającego na celu powstanie spółdzielni energetycznych w 6 gminach wiejskich na terenie województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego

Jakub Szymański – Prezes jednej z pierwszych w Polsce, powstającej na terenie zamkniętego składowiska odpadów spółdzielni energetycznej „Słoneczny Serock”

Jak zakłada się w Polsce spółdzielnie energetyczną? Pionierskie doświadczenia w pokonywaniu przeszkód, zidentyfikowane bariery i rady dla początkujących

  • 16.00 Zakończenie konferencji

Więcej o konferencji >> TUTAJ

Rejestracja uczestnictwa w konferencji >> TUTAJ