Konferencja PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem „Nowa tożsamość i potencjał zrównoważonych miast”

Konferencji PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem pod hasłem „Nowa tożsamość i potencjał zrównoważonych miast” stanowi platformę komunikacji, doświadczeń i opinii ekspertów propagujących zrównoważony rozwój miast, skupionych wokół  środowiska gospodarczego, naukowego oraz społecznego w Polsce. Głównym zagadnieniem spotkania ma być zielona rewitalizacja postrzegana jako sposób na zrównoważony rozwój miast i polepszanie się jakości życia, a także przyciągnięcie inwestorów. Podejmowane tematy związane będą z perspektywą miast przyszłości. Wśród pozostałych zagadnień pojawi się następująca tematyka: innowacje w służbie zielonego budownictwa, monitoring rozwoju OZE w miastach, rewitalizacja miast w Polsce na tle doświadczeń europejskich.Konferencja będzie wymianą opinii i sieciowaniem w gronie samorządowców, inwestorów i deweloperów, przedsiębiorców, producentów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych, architektów i urbanistów. Partnerem PLGBC Dzień Ziemi jest Urząd Miejski we Wrocławiu. Patronat objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział we Wrocławiu oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa Oddział we Wrocławiu.