Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej „Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce”

To już  XIII Konferencja PSEW. „Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce” jest największym branżowym wydarzeniem poświęconym energetyce wiatrowej oraz potencjale rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Konferencja jest okazją do spotkań przedstawicieli administracji państwowej, firm, developerów, inwestorów, producentów z całej Europy, a takżę przedstawicieli sektora dystrybucji energii i stowarzyszeń branżowych. W programie znalazły się m.in. takie tematy jak: nowelizacja ustawy o OZE, aukcje OZE na 2018 r., modernizacja turbin oraz rynek offshore. Będzie okazja do wymiany dobrych praktyk. Podczas wydarzenia będą także okazję do spotkań nieformalnych podczas uroczystych posiłków i bankietu.