Konferencja „Standardy jutra w technice grzewczej”

Konferencja ”Standardy  jutra w technice grzewczej”, jest organizowana przez partnera Więcej niż Energia PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła) i prowadzona będzie przez czołowych specjalistów z branży pomp ciepła i równoważenia hydraulicznego. Instalatorzy i projektanci instalacji grzewczych i chłodzących poznają nowe wytyczne branżowe PORTPC: cz.7 dotyczy doboru i projektowania systemów grzewczych z pompami ciepła w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz cz.8 dotyczy układów hydraulicznych centralnego ogrzewania (lub chłodzenia). Wytyczne mają stać się przewodnikiem projektowym i instalacyjnym.

Zagadnienia poruszane na konferencji to m.in.: analiza zastosowania pomp ciepła, analiza danych meteorologicznych w Polsce i tryby pracy pomp ciepła, określenie udziału mocy pompy ciepła w pokryciu zapotrzebowania na ciepło, schematy hydrauliczne, likwidacja hałasu, dobór zasobników ciepłej wody, a także prezentacje różnych firm.