Konsultacje społeczne KPO

 

2 marca br. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w obszarze „zielona energia i zrównoważona mobilność”. Ma to być to jedna z trzech debat organizowanych wokół KPO.

Na stronie ruchu „Więcej niż Energia” zamieścimy komentarz/sprawozdanie z treści i przebiegu spotkania.