Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”

Konferencja ma aspiracje stać się płaszczyzną wymiany informacji o dorobku branży PV, ze szczególnym uwzględnieniem roli przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych. Uczelnie, instytuty badawcze i instytuty PAN biorące udział w tym wydarzeniu będą miały za zadanie wyeksponowanie możliwości wdrożenia realizowanych badań oraz prac rozwojowych. Będzie także okazją do przybliżenia partnerom przemysłowym najnowszych osiągnięć fotowoltaiki w dziedzinie nauki, techniki i przemysłu. Natomiast dla przedstawicieli przedsiębiorstw da szansę przedstawienia pozycji na rynku PV, oczekiwań wobec partnerów naukowych.

Konferencja ma pomóc w dzieleniu się wiedzą i udostępnianiu wyników badań pomiędzy jednostkami naukowymi a sektorem PV, dzielenie się dobrymi praktykami i prezentacja dotychczasowego dorobku w obszarze zaawansowanych badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie fotowoltaiki. Dodatkowo organizatorzy zakładają wspieranie innowacyjności oraz komercjalizację wyników badań naukowych, a także możliwość zawiązywania konsorcjów naukowo-przemysłowych. Ma promować zawiązki między nauką, innowacyjnością i gospodarką.