Lampy hybrydowe poprawią bezpieczeństwo na drogach

Wszystko zaczęło się od kilku testowych lamp na parkingu przed urzędem gminy. Wójt chciał przekonać się czy oświetlenie słoneczno-wiatrowe zda egzamin. Okazało się, że nawet w niezbyt korzystnych warunkach nasłonecznienia, dwa niezależnie działające generatory (panele fotowoltaiczne i turbina wiatrowa) są w stanie zasilić akumulator tak, by lampy świeciły przez całą noc, oczywiście za darmo. To zachęciło władze gminy do wystąpienia o unijną dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kolejnych 150 takich lamp, następne 105 wybudowano dzięki umarzalnej pożyczce z WFOŚ w Krakowie. Są one samowystarczalne, nie wymagają okablowania, więc mogły zostać wykorzystane w newralgicznych miejscach, gdzie dotąd nie poprowadzono sieci energetycznej. Oświetlają przejścia dla pieszych, boisko, okolice szkół i przedszkoli oraz skrzyżowania dróg gminnych. Była to pierwsza tego typu inwestycja w województwie małopolskim, za którą gmina Chełmiec otrzymała wyróżnienie w konkursie EKOLIDERZY (organizowany przez WFOŚiGW w Krakowie) w 2015 roku.

Lampy hybrydowe są energooszczędne, a tym samym  ekologiczne – wyjaśnia Marcin Bulanda, naczelnik Wydziału Projektów Unijnych w gminie Chełmiec. – To dla  gminy spora oszczędność. Trzeba było wydać milion złotych, ale za to teraz nie ma konieczności płacenia za energię elektryczną. Lampy mają siedmioletnią gwarancję, w związku z tym w tym czasie gmina nie ponosi żadnych kosztów związanych z użytkowaniem. Według naszych wyliczeń po trzech-czterech latach korzystania zwraca się koszt montażu.”

Prócz tego podjęto także decyzję o wymianie ponad 500 opraw w istniejących lampach ulicznych z rtęciowych (średni pobór ok. 250W) na sodowe (średni pobór ok. 70W), co według obliczeń ma przynieść gminie 30% oszczędności i zwrócić się już po 4 latach użytkowania.

Inne warte wspomnienia inwestycje gminy to budowa pierwszej w regionie farmy fotowoltaicznej (moc 1 MW) w miejscowości Krasne Potockie. Koszt budowy wyniósł 6,16 mln złotych brutto, z czego 2,241 mln zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski. Gmina planuję rozbudowę farmy o kolejnych 6 ha, co zwiększy generowaną moc do 5 MW. Według szacunków przedstawicieli gminny Chełmiec, sprzedaż energii z farmy  ma dawać przychody w wysokości około 600 tys. zł rocznie, a nakłady na inwestycję mają zwrócić się już po 5 latach.

W latach 2011-2014 w gminie prowadzono program dopłat do zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Każdy mieszkaniec, który chciał z niej skorzystać musiał najpierw samodzielnie wybrać wykonawcę,  zakupić i zamontował kolektory słoneczne, a następnie złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dopłaty (maksymalnie 2 tys. zł, nie więcej niż 20%). Z programu dopłat łącznie skorzystało 649 gospodarstw domowych, a gmina na jego realizację z własnego budżetu przeznaczyła 1 277 370,87 zł.

Rozpoczęto także realizację projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmiec”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Inwestycja polegać będzie na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w 11 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełmiec. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Planowany termin realizacji projektu to lipiec 2017 – grudzień 2018r. Łączna wartość projektu wynosi 5 296 255,82 zł, w tym dofinansowanie projektu w wysokości 1 754 506,89 zł.