Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oze „Innowacje Technologiczne I Zrównoważony Rozwój W Architekturze I W Budownictwie”

To już kolejna konferencja poświęcona OZE organizowana przez miasto Racibórz. Tegoroczna edycja zostanie poszerzona o zagadnienia naukowe. Organizatorzy chcą, by konferencja przyczyniała się do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń, a także przybliżyła innowacyjne technologie w budownictwie. Szczególnie adresowana jest do: architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych, konserwatorów zabytków, konstruktorów, producentów technologii OZE. W tym roku tematyka dotyczyć będzie m.in. następujących zagadnień: energooszczędności i odnawialnych źródeł energii w budownictwie, innowacyjnych technologii, nowych systemów konstrukcyjnych i instalacyjnych, podejmowane będą zagadnienia domów energooszczędnych i pasywnych oraz zrównoważonego projektowania, a także nowych technologii i materiałów w ochronie i eksploatacji obiektów zabytkowych, będzie można także zapoznać się z innowacjami technologicznymi i zastosowaniem nowych materiałów w modernizacji budynków.

Konferencji towarzyszyć będą: Międzynarodowy Konkurs i Warsztaty dla Studentów – WIZJE I SZANSE DLA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W ARCHITEKTURZE WSPÓŁCZESNEGO MIASTA.