Niepołomickie solary – ciepła woda nawet w pochmurne dni

Inicjatorami szeroko zakrojonego projektu solarnego w Niepołomicach i okolicznych gminach byli sami mieszkańcy, którzy zaczęli wnioskować do lokalnych władz o podjęcie działań poprawiających jakość powietrza w regionie. Burmistrz zaproponował program montażu kolektorów słonecznych w gospodarstwach indywidualnych, na co mieszkańcy odpowiedzieli pozytywnie. Udało się pozyskać środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dzięki czemu mieszkańcy pokrywali tylko 30% kosztów montażu instalacji, 60% pochodziło z dotacji, a 10% dopłacała gmina. Do wyboru były trzy typy instalacji solarnej w zależności od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

  1. Typ A – nie więcej niż 3 osoby: 2 kolektory, zbiornik o pojemności 250 litrów, koszt dla gospodarstwa 4020 zł.
  2. Typ B – od 3 do 5 osób: 3 kolektory, zbiornik o pojemności 300 litrów, koszt dla gospodarstwa 4660 zł.
  3. Typ C – powyżej 5 osób: 4 kolektory, zbiornik o pojemności 500 litrów, koszt dla gospodarstwa 5730 zł.

Ze względu na wysokie wymogi jakościowe grantodawcy montowano certyfikowane urządzenia najwyższej jakości z 10 letnią gwarancją na całość instalacji (Fundusz pokrywa również koszt okresowych przeglądów). Prace instalacyjne trwały maksymalnie 2 dni, nie wymagały przebudowy istniejącej instalacji CO i nie były uciążliwe dla mieszkańców, którzy na koniec przeszli szkolenie z zasad funkcjonowania i obsługi systemu. Instalacja zapewnia mieszkańcom ogrzewanie wody na codzienne potrzeby, bez konieczności palenia w piecach węglowych, co skutecznie przyczynia się do poprawy jakości powietrza w okolicy.

„Z instalacji korzystamy od marca. Już wtedy nawet w zimne dni, jeśli pojawiało się słońce instalacja grzała wodę. Na wszelki wypadek, do zbiornika z wodą założyliśmy grzałkę elektryczną, ale mało jest takich dni, kiedy musimy z niej korzystać. Do tej pory może kilka razy. Nawet nie zauważyliśmy, żeby rachunki za prąd były wyższe niż przed zamontowaniem instalacji. Jeśli jest jeden pochmurny dzień i nie działają kolektory, to nadal w zbiorniku jest ciepła woda z dnia poprzedniego. Od marca płacimy około 60% mniej za podgrzewanie wody. Z instalacji korzysta w naszym domu 5 osób i pełny zbiornik wystarcza spokojnie na dwa dni”  opowiada Pan Ryszard Brożek, mieszkaniec Niepołomic, jeden z pierwszych beneficjentów programu.

W sumie w ramach programu solarnego zainstalowano kolektory w 4058 domach. Ponadto poprawiono efektywność energetyczną w wielu obiektach gminnych – przeprowadzono termomodernizację 40 budynków, 32 zaopatrzono w kolektory do podgrzewania wody, w 20 zainstalowano panele fotowoltaiczne wytwarzające prąd z energii słonecznej, zmodernizowano oświetlenie w 18 budynkach wymieniając stare świetlówki na nowe energooszczędne LEDowe. Wymieniono oprawy 400 lamp ulicznych na LEDowe. Zainstalowano 9 pomp ciepła. Nic więc dziwnego, że efekt programu jest imponujący. Udało się ograniczyć zużycie energii o 52 468, 71 GJ rocznie, co przekłada się na redukcję emisji dwutlenku węgla o 5000 ton w skali roku.