NIK kontroluje działania rządu w sprawie OZE

Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ kontroli państwowej, którego zadania dotyczą szczególnie kwestii finansowych, ocenia działanie państwa oraz jego gospodarowanie środkami publicznymi. Każdego roku inspektorzy NIK ujawniają nieprawidłowości, których wadliwe mechanizmy są naprawiane, a systemy prawne uszczelniane tak, aby błędy z nich wynikające nie były ponawiane.

NIK będzie też wskazywać błędy w stosunku do polityki energetycznej naszego kraju. Polska niemal od zawsze była pod silnym wpływem lobby węglowego, które stawiało tezę, że pomimo polityki klimatycznej UE, jest w stanie pozostać przy węglu i nie zmieniać znacząco jego udziału w miksie energetycznym. To pomysł bardzo ryzykowny, tym bardziej, że nie ma ani jednej analizy, która potwierdzałaby, że energetyka węglowa długoterminowo będzie opłacalna. Mimo to, ministerstwo zdania nie zmieniało.

Tymczasem, jak podaje „Rzeczpospolita”, NIK przyjrzy się pracy ministra Tchórzewskiego, a dokładniej zrewiduje, czy w ostatnich latach w sposób wystarczający rozwijano w Polsce odnawialne źródła energii. Celem kontroli jest sprawdzenie, w jaki sposób wdrażane jest unijne prawo dotyczące energetyki odnawialnej i czy zdołamy wypełnić międzynarodowe zobowiązania w zakresie jej udziału w miksie energetycznym kraju.

„Rzeczpospolita” w informacji podanej 21 marca b.r. zauważa, że nie jest to standardowa kontrola. Tropem do badania były alarmujące dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat spadającej produkcji zielonej energii w finalnym zużyciu energii w 2016 r. GUS wskazał pierwszy w historii spadek produkcji prądu z OZE (do 11,3 proc.). Liczby te oznaczają cofnięcie się do poziomu jeszcze sprzed 2013 roku. Wnioski kontroli mogą być druzgocące dla Ministerstwa i spółek znajdujących się pod jego kontrolą.

NIK potwierdza prowadzenie kontroli informując, że ogólnopolskie badanie „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii” obejmuje nie tylko resort energii, ale też kilkanaście innych jednostek. Raport z wynikami kontroli ma zostać opublikowany w przyszłym miesiącu.