Warsztaty o energetyce obywatelskiej

W Unii Europejskiej działają już tysiące lokalnych, obywatelskich wspólnot energetycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). Wspólnoty zajmują się nie tylko wytwarzaniem energii na potrzeby swoich członków, ale też ją dystrybuują, magazynują i sprzedają ewentualne nadwyżki. Pozwala to nie tylko zmniejszyć rachunki za prąd, zadbać o środowisko, ale też poprawić bezpieczeństwo energetyczne.

Energetyka rozproszona w Polsce rozwija się od niedawna. Zmiany, choć powolne, zmierzają we właściwym kierunku, w czym ogromny udział mają oddolne inicjatywy obywatelskie. Dzięki właścicielom domów jednorodzinnych i małych firm, którzy zakładają na swoich budynkach fotowoltaikę, często łącząc ją z pompami ciepła, ilość indywidualnych prosumentów rośnie w rekordowym tempie i na koniec 2022 r. mamy już w Polsce ponad milion prosumentów. Teraz nadszedł czas na podobny rozwój zbiorowych form prosumeryzmu, które dają możliwość połączenia sił w produkcji i użytkowaniu energii – spółdzielni energetycznych i prosumentów zbiorowych (w tym wirtualnych). 

Energetyka obywatelska – nowa formuła warsztatów

Obecnie mamy w kraju dwie zarejestrowane spółdzielnie energetyczne, a kilka takich podmiotów jest w procesie powstawania. Podmiotów będących prosumentami zbiorowymi jest jeszcze mniej, ponieważ formuła ta pojawiła się w polskim prawie bardzo niedawno, w kwietniu 2022 roku. Osoby i organizacje, które decydują się przetrzeć szlaki, mierzą się z wieloma trudnościami – brakiem wiedzy oraz instytucjonalnego i finansowego wsparcia, a także piętrzącymi się barierami prawnymi. 

Polska Zielona Sieć, wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom, opracowała formułę warsztatów, które poświęcone będą tworzeniu i funkcjonowaniu spółdzielni energetycznych i prosumentów zbiorowych. Do współpracy przy warsztatach zapraszamy nie tylko ekspertów (m.in. prawników, energetyków, samorządowców)   ale przede wszystkim praktyków, którzy przecierają szlaki energetyki obywatelskiej.

Mając na uwadze aktualną sytuację na rynku energii, część czasu warsztatowego poświęcać będziemy tematyce efektywności energetycznej oraz oszczędnemu gospodarowaniu energią. Do kontaktu z nami zachęcamy samorządy i lokalne stowarzyszenia, które dostrzegają wokół siebie potencjał rozwoju energetyki wspólnotowej i chcą, aby taki warsztat odbył się w ich regionie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia ankiety >> Formularz

Nasze szkolenia adresowane są do wszystkich, którzy są zainteresowani tematem energetyki obywatelskiej, między innymi do:

  • Osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych;
  • Przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych;
  • Samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych.

Zakres tematyczny:

  • Społeczności energetyczne – spółdzielnia energetyczna czy prosument zbiorowy – najlepsze rozwiązania dla lokalnych społeczności
  • Wsparcie energetyki obywatelskiejnarzędzia, jakimi dysponują samorządy lokalne 
  • Społeczność energetyczna krok po kroku – zasady i przykłady praktyczne


Zalety naszych szkoleń:

  • Warsztaty organizowane przez Polską Zieloną Sieć są bezpłatne, zarówno dla uczestników, jak i współorganizatorów;
  • Stanowią najlepszą formę przekazywania wiedzy i informacji;
  • Warsztaty organizowane są blisko miejsca zamieszkania lub działalności zainteresowanych podmiotów i osób; 
  • Oferują wysoki poziom merytoryczny, dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami w danym zakresie.

Kontakt w sprawie warsztatów:
monikajaszcza@zielonasiec.pl