Community Energy Spring Gathering – o spółdzielniach energetycznych w Atenach

Spółdzielnie energetyczne stają się coraz bardziej popularne w różnych częściach Europy jako narzędzie walki z ubóstwem energetycznym i promocji zrównoważonej energetyki. W dniach od 8 do 10 maja odbyła się międzynarodowa konferencja w Atenach, która zgromadziła członków spółdzielni energetycznych oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz energetyki obywatelskiej. Wydarzenie, zorganizowane przez REScoop.eu i Electra Energy Cooperative, miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem społecznościowej energetyki odnawialnej.

person using MacBook Pro

Z ramienia Polskiej Zielonej Sieci w konferencji wzięła udział koordynatorka komunikacji Karolina Skórka. – Wydarzenie było dobrą okazją do wymiany wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń z zakresu rozwoju społecznościowej energetyki odnawialnej – powiedziała Karolina Skórka. – Podczas warsztatów narodziło się kilka ciekawych pomysłów, które będziemy chcieli przetestować w naszej codziennej pracy z grupami, które przygotowują się do powołania spółdzielni energetycznej – dodała. 

Podczas Community Energy Spring Gathering poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących regulacji prawno-administracyjnych, finansowania, technologii oraz społecznego oddziaływania projektów społecznościowych związanych z energią odnawialną. Dyskusje skupiły się na sposobach mobilizacji lokalnych społeczności do aktywnego uczestnictwa w procesie energetycznej transformacji, podnoszeniu świadomości społecznej na temat korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii oraz tworzeniu modeli zarządzania i współpracy opartych na partycypacji. Spółdzielnie energetyczne są innowacyjnym podejściem do produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii, opartym na zaangażowaniu społeczności lokalnych. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnych modeli energetycznych, w których dominują duże korporacje.

Spółdzielnie umożliwiają obywatelom wspólne inwestowanie w projekty odnawialne, tworząc lokalne źródła energii, takie jak farmy wiatrowe czy instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu społeczności mają większą kontrolę nad swoim własnym dostawcą energii, a także korzystają z bardziej przystępnych cen energii i korzyści ekonomicznych. Walka z ubóstwem energetycznym jest jednym z głównych celów spółdzielni energetycznych. Poprzez angażowanie lokalnych społeczności w produkcję energii odnawialnej, spółdzielnie umożliwiają obniżenie kosztów energii dla mieszkańców, zwłaszcza dla tych znajdujących się w sytuacji finansowej o ograniczonych możliwościach.

Działalność spółdzielni energetycznych ma na celu zwiększenie dostępności energii dla wszystkich, niezależnie od ich statusu społeczno-ekonomicznego. Rozwój energetyki obywatelskiej wspierany jest również poprzez odpowiednie rozwiązania prawne. Wiele krajów europejskich wprowadza przepisy umożliwiające powstawanie spółdzielni energetycznych i ułatwiające im dostęp do rynku energii. Wspierane są również programy finansowe, które umożliwiają obywatelom inwestowanie w projekty odnawialne, na przykład poprzez subsydia, preferencyjne kredyty lub systemy zachęt podatkowych.

Konferencja w Atenach stanowiła ważne forum dla wymiany informacji i inspiracji dotyczących społecznościowej energetyki odnawialnej. Działalność spółdzielni energetycznych w różnych częściach Europy przyczynia się do rozwoju zrównoważonej energetyki, walki z ubóstwem energetycznym i wzmacniania roli obywateli w sektorze energetycznym. Dzięki takim inicjatywom społeczność może odegrać aktywną rolę w transformacji energetycznej, tworząc bardziej zrównoważony i sprawiedliwy system energetyczny. Więcej >> https://www.communityenergyspringgathering.eu/