Obóz dla Klimatu

Obóz dla Klimatu odbędzie się na pograniczu województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Obóz powstaje dzięki oddolnej pracy wolontarjuszy, każdy może pomóc. Jest tworzony przez ludzi dla ludzi, ponieważ skutki zmian klimatu dotyczą nas wszystkich i wynikają z systemowego przyzwolenia na dewastację środowiska (np. kopalnie odkrywkowe). Oddolne działania mogą pomóc w jednoczeniu się, samoorganizacji i wzajemnej edukacji.

Obóz zaprasza wszystkich, którzy nie zgadzają się żyć w świecie zanieczyszczonym i zdegradowanym. To wydarzenie adresowane także dla dzieci, będą zabawy, warsztaty i inne ciekawe formy edukacji odbywających się w specjalnej „strefie dziecka”.