Analiza KAPE „Ocena potencjału termomodernizacji budynków mieszkalnych do roku 2030 i jej koszty”

Cele niniejszej ekspertyzy wykonanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w 2015 roku to m.in.:

  • Ocena potencjału modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce do roku 2030.
  • Pokazanie przykładów wykonanych prac termomodernizacyjnych wraz z ich szczegółową analizą ekonomiczną,.
  • Ocena wpływu zwiększania efektywności energetycznej w sektorze budynków mieszkalnych na:  ceny energii elektrycznej, mix energetyczny w 2030 roku, wielkości niezbędnych inwestycji (w zł) z podziałem na sektory gospodarki (budownictwo, przemysł, transport, usługi rynkowe, oraz w rozbiciu na popyt krajowy i zagraniczny), o sposoby finansowania kosztów inwestycji.

Pobierz: Ocena potencjału termomodernizacji budynków mieszkalnych do roku 2030 i jej koszty