Partnerstwo pięciu gmin inwestuje w lokalne bezpieczeństwo energetyczne

Pojedyncze samorządy mają ograniczone możliwości finansowania nowej infrastruktury z własnego budżetu. Trudno im też konkurować z większymi gminami w wyścigu po dotacje unijne. Z tego względu w 2007 roku gminy Wisznice, Sosnówka, Rossosza, Jabłoń oraz  Podedwórz postanowiły zawiązać partnerstwo pod nazwą Porozumienie Dolina Zielawy. W ramach współpracy zrealizowano dwa duże projekty, wykorzystujące dogodne lokalne warunki do inwestycji w energię solarną.

W roku 2010 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Czysta Energia w Dolinie Zielawy”, które zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. W jego ramach, zarówno w domach prywatnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej zainstalowano w sumie 925 zestawów solarnych przetwarzających promieniowanie słoneczne na energię cieplną. Dobór wielkości zestawu zależał od zadeklarowanej ilości osób zamieszkujących gospodarstwo. Ze względu na atrakcyjność finansową przedsięwzięcia (osoby prywatne płaciły jedynie 1,8 tys. złotych za instalację wartą 12 tys.) do udziału w programie zgłosiło się aż 1 500 osób, w związku z czym zdecydowano się wybrać beneficjentów na drodze publicznego losowania, pozostałe osoby wpisano na listę rezerwową. Wcześniejsze obawy władz gmin, co do braku zainteresowania programem okazały się bezpodstawne, co daje nadzieję na realizację podobnych projektów w przyszłości.

Już w 2012 roku, po wizycie studyjnej na farmie fotowoltaicznej w Wierzchowicach, reprezentanci stowarzyszonych gmin postanowili ponownie pozyskać środki na instalacje wykorzystujące energię słoneczną. Do tego celu zawiązano Spółkę Energia Dolina Zielawy. Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW, mogącą zasilać ok. 450 gospodarstw domowych, sfinansowano ze środków unijnych oraz zaciągniętego na okres 10 lat kredytu. Po jego spłacie osiągnięte ze sprzedaży energii do sieci zyski gminy planują przeznaczyć na działania społeczne lub inne inwestycje zgodne ze strategią rozwoju gmin Porozumienia „Dolina Zielawy”. W planach jest rozbudowa farmy w Bordziłówce oraz budowa trzech innych podobnych obiektów na terenie zielawskich gmin. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla Gmin z Porozumienia oraz ochrona środowiska naturalnego, tak istotnego dla lokalnej ekonomii opartej na sadownictwie i uprawie ziół.

Parnerstwo Dolina Zielawy został w 2013 roku nagrodzony w pierwszej edycji Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP. Zwyciężyło w kategorii „Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą efektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych.”