Pierwsze spotkanie członków ruchu “Więcej niż Energia”.

Wczoraj, 13 października w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie członków ruchu “Więcej niż Energia”. Kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów, zrzeszeń i organizacji biznesowych oraz organizacji pozarządowych rozmawiało o największych wyzwaniach oraz możliwościach, jakie daje zaangażowanie społeczneństwa w działania w zakresie produkcji i oszczędzania energii.

Wczoraj, 13 października w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie członków ruchu “Więcej niż Energia”. Kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów, zrzeszeń i organizacji biznesowych oraz organizacji pozarządowych rozmawiało o największych wyzwaniach oraz możliwościach, jakie daje zaangażowanie społeczeństwa w działania w zakresie produkcji i oszczędzania energii.

W ciągu zaledwie 4 miesięcy od oficjalnego startu kampanii udało nam się zebrać ponad 37  podpisów od osób prywatnych. Do ruchu dołączyło ponad 100 partnerów instytucjonalnych. To ogromny sukces – mówi Joanna Furmaga, prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – współorganizatora wydarzenia. – Powstanie ruchu jest odpowiedzią na silną potrzebę społeczną. Badania opinii publicznej zgodnie mówią, że Polacy chcą rozwoju obywatelskiej energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej – dodaje Furmaga.

Ruch „Więcej niż energia” to szeroka społeczna koalicja działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Łączy samorządy, instytucje, organizacje branżowe i pozarządowe, ruchy miejskie oraz osoby prywatne przekonane, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o źródła odnawialne (OZE).

Członkami ruchu są m.in. miasta takie jak Warszawa, Gdynia czy Ciechanów, jak i wiele innych gmin i miast. Do „Więcej niż energia” należą instytucje naukowe, jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Ochrony Przyrody PAN, czy Dolnośląska Szkoła Wyższa. Współtworzą go też ruchy miejskie (Ludzie dla Miasta, czy Gdańsk Obywatelski) oraz liczne organizacje branżowe w tym m.in.  PIGEOR, Polska Korporacja Techniki SGGiK, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, ZPFEO  i PORT PC. Pomysłodawcami kampanii są cztery organizacje pozarządowe: Fundacja ClientEarth, Greenpeace Polska, Polska Zieloną Sieć i WWF Polska.

Więcej informacji: www.wiecejnizenergia.pl