Pierwszy polski kościół w standardzie pasywnym

Inicjatorem tej wyjątkowej w polskich warunkach realizacji był proboszcz parafii z Nowego Targu. Do realizacji zadania zatrudniono architektów specjalizujących się w budownictwie energooszczędnym – Tomasza Piszczka i Marcina Stelmacha z pracowni Architektura Pasywna. Z powodu właściwej kościołom dużej kubatury (wysokość nawy głównej ok. 20m , powierzchnia 1740 m2) utrzymanie komfortu termicznego wewnątrz obiektu stanowi duże wyzwanie i oczywiście generuje odpowiednio wysokie koszty utrzymania – szacunkowo ok. 7 500 złotych miesięcznie w okresie grzewczym. Stąd decyzja, by już na etapie projektu zadbać o rozwiązania, które zniwelują zapotrzebowanie budynku na energię do 15kW/m2 rocznie (standard pasywny).

W pierwszej kolejności wykorzystano lokalne, tradycyjne rozwiązania architektoniczne odpowiadające klimatowi Podhala tj. stromy dach (kąt nachylenia 55 stopni) oraz szerokie okapy, co chroni budynek przed skutkami oddziaływania wiatru oraz opadów atmosferycznych, głównie śniegu. Dodatkowo zwarta bryła pozwala ograniczyć straty ciepła przez mostki termiczne, a dzięki dużym przeszkleniom (zastosowano trzyszybowe okna o współczynniku przenikania ciepła U<0,8 W/m2K) w elewacji południowej możliwe jest bierne wykorzystanie energii słońca do ogrzania i doświetlenia obiektu zimą, gdy słońce jest nisko nad horyzontem. W okresie letnim szerokie okapy chronią wnętrze przed nagrzewaniem.

Jak na budynek pasywny przystało wszystkie przegrody zewnętrzne zostały dobrze zaizolowane (współczynnik U na poziomie 0,1 W/m2K) – fundamenty i ściany styropianem o gr. 30 cm, dach wełną mineralną o gr. 40 cm.  Kolejnym czynnikiem ograniczającym straty energii cieplnej jest zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z dwoma rekuperatorami o sprawności 91% i 81%. Jako system grzewczy budynku zaprojektowano niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, zasilane przez głębinową pompę ciepła, a woda użytkowa podgrzewana jest przez 26 kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu.

Zastosowane rozwiązania pozwoliły ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło do 13,7 KWh/m2/rok oraz na energię pierwotną do 110 kWh/m2/rok, dzięki czemu koszt ogrzewania oraz energii elektrycznej za półroczny okres od października do marca to zaledwie 4 500 złotych. Oznacza to ok. 40 000 oszczędności w każdym sezonie grzewczym, zatem koszty budowy pasywnego kościoła, o 15-17% wyższe od budowy standardowej, zwrócą się już po ok. 15 latach.

Nowy budynek parafii pw. św. Jana Pawła II w Nowym Targu został wyróżniony w światowym konkursie ISOVER Energy Efficiency Awards 2013.