COP po raz trzeci w Polsce

Konferencja COP (ang. Conference of the Parties, czyli Konferencja Stron) to najważniejszy organem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Celem Konwencji, podpisanej w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie. Kolejnym konferencjom nadawane są kolejne numery – COP24 odbędzie się w Polsce.

Najważniejszym narzędziem Konwencji był Protokół z Kioto podpisany w 1997 roku. Zawarto w nim postanowienia ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 5% w stosunku do roku 1990, a okres obowiązywania Protokołu miał obejmować lata 2008 – 2012. Szczyt w Doha przyniósł zmianę i przedłużono okres zobowiązań na lata 2013 – 2020.

Propozycję organizacji COP24 Polska otrzymała podczas odbywającego się szczytu w Marrakeszu (Maroko). Nasz kraj był gospodarzem już dla dwóch COPów: w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. W grdniu 2015 roku na konferencji w Paryżu wynegocjowane zostało tzw. porozumienie paryskie, które zobowiązuje wszystkie państwa do działań na rzecz ochrony klimatu. Podtrzymało ono konieczność powstrzymania wzrostu temperatury do 1,5°C w porównaniu do ery przedindustrialnej, aby uniknąć katastrofalnych skutków zmian klimatu i umożliwić przetrwanie najbardziej zagrożonych krajów. Zakłada również osiągnięcie szczytu emisji najszybciej, jak to będzie możliwe oraz docelowo zerowych emisji netto w drugiej połowie XXI wieku, co de facto oznacza wycofanie ze spalania paliw kopalnych do połowy wieku. Dwa lata temu, 22.04.2016, ówczesna premier Beata Szydło podpisała to globalne porozumienie. Pozwoli na przynajmniej częściowe ograniczenie strat, które może ponieść polska gospodarka w wyniku niedostosowania do zmian klimatu, oszacowanych jako tzw. koszty zaniechań na 120 miliardów złotych w okresie 2020-2030 i znacząco więcej w każdej kolejnej dekadzie. To oficjalne dane z  Ministerstwa Środowiska uwzględnione w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020”  – powiedziała wtedy Magdalena Zowsik, ekspertka Greenpeace ds. polityki energetycznej.

W tym roku Polska znów ma swoje „pięć minut”. 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach i wezmą w tym wydarzeniu udział delegaci z około 200 państw, a także reprezentanci nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych. Szacunkowa ilość uczestników Konferencji wg ONZ wynosi ok. 18 tysięcy osób.

Jak na tak duże i prestiżowe wydarzenie, dziwnym może okazać się fakt, że przez pewien czas nie miało ono koordynatora. W ramach redukcji stanowisk wiceministrów, ówczesny koordynator Paweł Sałek odszedł z rządu. Ministerstwo Środowiska pod koniec marca b.r. powołało Rafała Bochenka na stanowisko Pełnomocnika Ministra ds. Organizacji COP24. Będzie on nadzorował zadania związane z organizacją szczytu od strony techniczno-organizacyjnej. Skoordynuje też działania promocyjne związane z konferencją.

Ministerstwo podaje, że Bochenek urodził się w Krakowie, ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zakończeniu studiów odbył 2,5-letnią aplikację notarialną w ramach Krakowskiej Izby Notarialnej. Przez wiele lat był radnym miejskim w Wieliczce, sprawował także funkcję wiceprzewodniczącego rady powiatu wielickiego. W latach 2016-2017 był rzecznikiem prasowym w rządzie premier Beaty Szydło. Był też podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W przeszłości przez kilka lat prowadził działalność gospodarczą w sektorze usług finansowych. Zna język angielski, niemiecki i francuski.

Nadal nie wiadomo również kto zostanie Prezydentem COP w Katowicach – na tę informację wszystkie strony zainteresowane negocjacjami czekają z dużą niecierpliwością.