Podręcznik „Jak założyć i prowadzić Spółdzielnię Energetyczną“

W ramach projektu „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – Renew(able) your Region – RENALDO”*, został opracowany podręcznik „Jak założyć
i prowadzić Spółdzielnię Energetyczną“.

Publikacja jest bardzo pomocna dla osób, które chcą poznać tematykę energetyki obywatelskiej oraz założenia i prowadzenia spółdzielni energetycznych. Zawiera wiele praktycznych wskazówek i narzędzi, które mogą być wykorzystane przez osoby zainteresowane założeniem i prowadzeniem spółdzielni energetycznej.

a group of large white tanks sitting on top of a lush green field

W podręczniku „Jak założyć i prowadzić Spółdzielnię Energetyczną” zawarto wiele istotnych elementów. Oto kilka z nich:

  1. Symulację korzyści – opisuje się w niej sposoby na oszacowanie potencjalnych korzyści, jakie może przynieść założenie spółdzielni energetycznej.
  2. Wzór planu biznesowego – jest to dokument, który opisuje planowane działania spółdzielni oraz sposób ich realizacji. W podręczniku podano wzór takiego planu.
  3. Umowę z OSD/umowę kompleksową – zawiera ona szczegółowe warunki współpracy pomiędzy spółdzielnią energetyczną a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
  4. Rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym – w podręczniku opisano proces rejestracji spółdzielni energetycznej w KRS.
  5. Rejestrację w KOWR – Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. W tym rozdziale zawarto informacje na temat korzyści związanych z rejestracją w KOWR oraz szczegółowe procedury rejestracyjne.
  6. Planowane zmiany prawne dotyczące spółdzielni energetycznych – opisano w nim planowane zmiany w ustawie o spółdzielniach oraz ich wpływ na funkcjonowanie spółdzielni energetycznych.
  7. Program dofinansowania NFOŚiGW – „Energia dla Wsi” – to program, który ma na celu wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii na terenach wiejskich. W podręczniku opisano szczegóły tego programu oraz procedurę składania wniosków o dofinansowanie.

Pobierz podręcznik >> TUTAJ

Program “Energia dla wsi” >> TUTAJ

* Projekt „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – Renew(able) your Region – RENALDO” ma na celu promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionach wiejskich, przede wszystkim poprzez zakładanie i prowadzenie spółdzielni energetycznych.
Projekt ten przynosi wiele korzyści dla mieszkańców regionów wiejskich, takich jak poprawa sytuacji finansowej, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, lepsze wykorzystanie lokalnej infrastruktury oraz ochrona środowiska naturalnego i klimatu. Dodatkowo, projekt ten przyczynia się do kreowania nowych miejsc pracy oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu. Wszystkie te korzyści mają pozytywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich i poprawę jakości życia mieszkańców. Ekspertami w projekcie są specjaliści z kraju oraz z Niemiec. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską oraz Rząd Federalny Niemiec.