Podsumowanie konferencji – Poznań 10.10

Czego potrzebują i czego mogą się spodziewać członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz spółdzielni energetycznych, pragnący pozyskiwać własną energię ze źródeł odnawialnych? W jakim kierunku rozwija się demokracja energetyczna w Polsce? Jakie czynniki kształtują nasz rynek energetyczny? 10 października w Poznaniu dyskutowali o tym uczestnicy konferencji „Energetyka Obywatelska TERAZ!”.

Mecenas Michał Tarka, doradca Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, po przedstawieniu aktualnej kondycji rynku prosumenckiego oraz po dokonaniu przeglądu zmian systemu prawnego, jakie zaszły w tym roku w kierunku liberalizacji rynku energii i uwalnianiu energetycznego potencjału obywateli, zapowiedział kolejną nowelizację ustawy OZE.

Mecenas Tarka podkreślał, że „Świat nie czeka na prawo. To prawo idzie za postępem.” i dlatego konieczne jest pilnie stworzenie atrakcyjnego środowiska prawnego dla rozwoju energetyki rozproszonej, również przez prosumentów grupowych – mieszkańców budynków wielorodzinnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Mecenas zaprezentował bardzo ciekawy, pilotażowy projekt, który ma zostać zrealizowany na dachach bloków poznańskiego osiedla Winogrady. Wskazał też na konieczność zmiany obecnych przepisów regulujących działanie, nielicznych na razie, spółdzielni energetycznych, tak by mogły one funkcjonować również w miastach.

 Prezentacja Michała Tarki

Adam Dzienis, współautor filmu „Human Energy”, którego zwiastun zaprezentowano na konferencji (film jest już dostępny do obejrzenia w sieci w całości, za symboliczne 3€), bardzo ciekawie opisał podłoże społeczne, nieoczywiste priorytety i motywacje kierujące spółdzielcami, a także uwarunkowania prawne, perspektywy i ograniczenia w rozwoju spółdzielczości energetycznej w Polsce i Europie. Podkreślając korzyści płynące z takich oddolnych inicjatyw, autor podzielił się też gorzkimi refleksjami na temat wciąż istniejących, szczególnie w Polsce, poważnych barier – braku strategii, niestabilności prawa, niskiego kapitału społecznego, nieufności wobec władz, uzależnienia od dotacji i wielu innych.

 Prezentacja Adama Dzienisa

Jakub Koczorowski z Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła podkreślił rolę pomp ciepła, które w sprzężeniu z instalacjami fotowoltaicznymi oraz rocznym okresem bilansowania stanowią bardzo atrakcyjną, a w dodatku bezemisyjną alternatywę dla wszelkich pozostałych źródeł ogrzewania. Ilustracją tego była prezentacja założeń kompleksowego programu „Dom bez rachunków”, realizowanego dzięki współpracy podmiotów z branży pomp ciepła, fotowoltaiki i wentylacyjnej.

 Prezentacja Jakuba Koczorowskiego

Barbara Adamska, ekspertka ds. energetyki rozproszonej i magazynowania energii, zaangażowana w kilka zaawansowanych projektów klastrów energetycznych, naświetliła rewolucyjne zmiany, jakie zaszły na rynku energetycznym w ostatniej dekadzie wskazując również niezbędne, systemowe zmiany jakich energetyka obywatelska w Polsce najbardziej potrzebuje. Podkreśliła korzyści nie tylko z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ale też czysto ekonomicznego, dzięki temu, że nakłady na energię, ponoszone przez jej odbiorców, będą zatrzymywane w systemie lokalnym – spółdzielni czy klastrze.

 Prezentacja Barbary Adamskiej

Radosław Gawlik, prezes stowarzyszenia EKO-UNIA, przedstawił zarys kompleksowej koncepcji transformacji polskiej energetyki do 100% OZE w roku 2050, autorstwa prof. Jana Popczyka, uznanego autorytetu i współtwórcy polskiego systemu elektroenergetycznego. Z uwagi na obszerność tego opracowania Radosław Gawlik przedstawił tylko wybrane elementy, zachęcając do dokładnego zapoznania się z tym dokumentem, szczególnie przez obecne na sali osoby, które będą brały aktywny udział w modelowaniu przyszłego rynku energii. Z pełną wersją koncepcji prof. Popczyka można zapoznać się TUTAJ.

 Prezentacja Radosława Gawlika

 

Drugą część konferencji stanowiła debata wyborcza, poświęcona rozwojowi energetyki rozproszonej i transformacji energetycznej Wielkopolski, moderowana przez Rafała Zasunia – redaktora naczelnego portalu WysokieNapiecie.pl. Wzięło w niej udział czworo kandydatów z wiodących partii politycznych z Wielkopolski: Jadwiga Emilewicz (PiS/Porozumienie), Andrzej Grzyb (PSL), Dariusz Jóźwik (Lewica) oraz Miłosława Stępień (KO/Zieloni), spośród których dwoje pierwszych w wyborach 13.10 uzyskało mandaty poselskie.

Konferencję zorganizowali wspólnie:

  • ruch społeczny Więcej Niż Energia,
  • Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć,
  • Stowarzyszenie EKO-UNIA,
  • firma szkoleniowa Capital Training Studio.

Partnerem merytorycznym była Kancelaria Prawna Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy.

Patronem instytucjonalnym było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

 

GALERIA: