Ponad 1,5 mln oszczędności rocznie dzięki przeprowadzonej w formule ESCO z firmą Siemens modernizacji energetycznej obiektów miejskich

W 2015 roku Urząd Miasta Płocka po raz pierwszy w swej historii zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym ze spółką Siemens, na modernizację energetyczną 24 obiektów użyteczności publicznej tj. przedszkola, szkoły, pływalnie oraz oczywiście gmach ratusza. Przedsięwzięcie realizowane jest w formule ESCO (Energy Service Company). Jest to model zarządzania energią, w ramach którego wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, w tym wypadku Siemens, jest odpowiedzialne za analizę poprawy efektywności energetycznej, zapewnienia finansowanie (ok. 33 mln PLN), nadzór nad realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. W umowie z miastem spółka zadeklarowała 34% poziom oszczędności na eksploatacji modernizowanych obiektów oraz zupełnie unikalny 17-letni okres gwarancji (na cały czas trwania porozumienia) na urządzenia obsługujące zdalny system zarządzania energią w budynkach. Wyjątkowy jest także fakt, iż spłata zobowiązania nastąpi w 100% ze środków pochodzących z wygenerowanych oszczędności. Zgodnie z kalkulacją spółki Siemens zajmie to ok. 17 lat, choć przedstawiciele miasta liczą na wyższe oszczędności lub pozyskanie środków unijnych, dzięki czemu okres spłaty mógłby ulec skróceniu.

W ramach modernizacji energetycznej w wybranych obiektach wymieniono instalacje oraz sprzęt do ogrzewania i oświetlenia, zainstalowano nowoczesną automatykę, dzięki której możliwa jest optymalizacja zużycia zarówno ciepła jak i prądu. Wymagające tego budynki poddano także termomodernizacji. Zarządzanie energią polega na monitoringu i ustalaniu temperatur czy natężenia oświetlenia w pomieszczeniach w zależności od ich użytkowania. W tym celu spółka Siemens wykorzystuje swój zdalnie odczytywalny system, który umożliwia kontrolę wszystkich obsługiwanych w kraju obiektów, a jest ich już ok. 200.

„Dbałość o koszty eksploatacji jest bardzo ważna. Ocieplenie budynku, wymiana okien czy inne prace budowalne, które zmniejszają stratę ciepła budynku, są podstawą. Natomiast bez zarządzania zużyciem energii efekt nie jest właściwy. Tutaj obniżki zużycia energii zwrócą koszt całego projektu” – podkreślił dyrektor z firmy Siemens.