Czyste Powietrze – Sztum już gotowy do aplikowania!

Miasto Sztum na Pomorzu potrafi aktywnie angażować swoich mieszkańców w działania na rzecz ochrony powietrza. Choć, jak wyniknęło z badania przeprowadzonego przez Urząd Miasta we współpracy z adelphi na jednym ze sztumskich osiedli, mieszkańcy mimo dużego poziomu zaniepokojenia stanem środowiska i jakością powietrza, mają umiarkowane poczucie wpływu na ten stan. Tylko mniej niż połowa ma przekonanie, że ich indywidualne zachowania przekładają się na ogólny stan środowiska. Jednak dzięki podjętym działaniom oraz zaangażowaniu szeregu interesariuszy do tego procesu, w 10 domach wybranych do pilotażu przeprowadzono audyty energetyczne. Dzięki temu, ci właściciele są doskonale przygotowani do aplikowania o środki na termomodernizację oraz wymianę kotłów w swoich domach, już teraz.

 

Jak mówi Michał Mroczkowski, Inspektor ds. energetycznych Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie: Szansa na uruchomienie inwestycji prywatnych na kwotę prawie 300 tysięcy złotych jest bardzo duża.  W wyniku tych inwestycji odciążymy nasz klimat o 35 ton CO2 rocznie. Mieszkańcy łącznie co roku będą oszczędzali w sumie 23 tysiące  złotych, co przyczyni się do zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego. Zwiększy się też efektywność energetyczna budynków: średnio zużycie energii spadnie o 47% w każdym z budynków. 35 ton CO2 mniej to tylko początek, planujemy robić spotkania z mieszkańcami w całej gminie.

 

Urząd Miasta i Gminy Sztum, ma świadomość korzyści, jakie przyniosą zarówno gminie jak i mieszkańcom ich działania. Przede wszystkim jednak władze miasta przekonały się, jak istotną rolę w transformacji w stronę gospodarki niskoemisyjnej pełnią jako lokalna władza. Lepsze poznanie swoich mieszkańców i praca nad zmianą ich postaw oraz wspieranie ich w działaniach poprawiających jakość powietrza okazały się być kluczem do sukcesu.