Przyszłość fotowoltaiki – szacunki na rok 2020

Na koniec 2016 roku łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych wyniosła ok. 199 MW. Moc instalacji fotowoltaicznych, w tym farm słonecznych zbudowanych wynosiła ponad 99 MW (do połowy 2016 roku był obecny system wsparcia w postaci zielonych certyfikatów). Pozostałe 100 MW były podłączone do sieci, ale nie korzystały z zielonych certyfikatów. Co ciekawe, głównymi wytwórcami energii w mikroinstalacjach są osoby fizyczne, ale także coraz częściej przedsiębiorstwa. Jak można się domyślić u osób fizycznych częściej spotyka się mikroinstalacje – do 10 kW i jest to ponad 90 proc. wszystkich mikroinstalacji zainstalowanych u osób fizycznych. Natomiast u przedsiębiorców częściej spotykamy instalacje większe – powyżej 10 kW stanowią ok. 63 %.

Dane te pochodzą z Raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2017”, w którym oszacowano moc zainstalowaną w systemach fotowoltaicznych (PV) w 2016 roku na ok. 200 MW. Analizy te prowadzą do wniosku, że istnieje realna szansa, aby w efekcie tegorocznych aukcji na energię OZE, zainstalowanych zostało ok. 750 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych. Dodatkowo prognozuje się budowy ok. 400 MW nowych mocy fotowoltaicznych z pierwszej i drugiej aukcji OZE, a skumulowana moc w systemach fotowoltaicznych może przekroczyć 1,2 GW na 2020r. Byłaby to nie tylko zmiana ilościowa, ale i miejmy nadzieję początek jakościowego przełomu w branży fotowoltaicznej.

W 2016 r. wzrost mocy farm fotowoltaicznych stanowił ok. 10% całego przyrostu mocy. Ubiegły rok był przełomowy, ponieważ osłabiono uchwalony w 2015 roku system wsparcia dla prosumentów, została wycofana możliwość wspierania nowych inwestycji w systemie świadectw pochodzenia i otwarto możliwość uzyskania wsparcia w nowym systemie aukcyjnym.

Już po wynikach pilotażowych aukcji 2016/2017 można przypuszczać, że system aukcyjny służy technologii fotowoltaicznej. W opinii IEO, w latach 2017/2018 fotowoltaika ma szansę wyjść z niszy i już do końca 2020 roku może stać się jedną z wiodących technologii OZE pod względem mocy zainstalowanej, a system aukcyjny może pozwolić zmienić diametralnie dzisiejszy obraz branży.