Nabór do kolejnej edycji programu „Zielony Lider”

Jesteś lokalnym liderem? Działasz na rzecz ochrony środowiska i klimatu? Chcesz się dowiedzieć jak można pozyskać środki UE na te działania? Zgłoś się do programu „Zielony Lider”. Rekrutacja trwa do 12 lutego 2023 r.

 

W ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej, na transformację energetyczną i adaptację do zmian klimatu Polska otrzyma ponad 100 mld zł.

„Zielony Lider” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Sendzimira, który wspiera lokalnych liderów w pozyskiwaniu wiedzy i kompetencji na rzecz prowadzenia w swoich społecznościach działań związanych z ochroną środowiska i klimatu, a także skutecznego pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na ich realizację. W latach 2021-2022, w programie udział wzięło ponad 80 osób z 30 gmin z całej Polski.

Program oferuje e-learning, warsztaty stacjonarne, specjalistyczne doradztwo, wymianę doświadczeń oraz możliwość wyjazdu na wizytę studyjną w kraju i zagranicą. Efektem udziału w programie jest:

·  diagnoza ważnego dla gminy problemu środowiskowego,

·  dobranie najlepszych rozwiązań dopasowanych do lokalnych uwarunkowań,

·  wypracowanie przez każdy zespół planu działania, który może zostać zrealizowany w społeczności lokalnej i ułatwi pozyskanie środków zewnętrznych.

Do programu zapraszane są trzyosobowe zespoły z małych i średnich gmin (do 50 tys. mieszkańców, w wyjątkowych przypadkach do 100 tys. mieszkańców). Fundacja Sendzimira zachęca, by w każdym zespole znalazła się osoba decyzyjna (burmistrz, wójt, naczelnik wydziału, lider organizacji).

„Zielony Lider” to przede wszystkim trzy ścieżki tematyczne do wyboru: 1. zrównoważona gospodarka odpadami, 2. retencja i przeciwdziałanie suszy, 3. poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych,

a także:

·  zdobycie wiedzy o konkretnych rozwiązaniach w ramach każdej ze ścieżek,

·  współpraca ze specjalistami, ekspertami i praktykami wspierającymi zespoły w opracowaniu i wdrażaniu planu działania,

·  wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Rekrutacja trwa do 12 lutego 2023 r. Najważniejsze informacje o programie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie zielonylider.org.

Fundacja Sendzimira zaprasza osoby zainteresowane na spotkania informacyjne on-line 19 i 26 stycznia oraz 2 lutego 2023 r. o godz. 19:00. Link do spotkań: https://us06web.zoom.us/j/86923504085