Samorządowy Menadżer Energii

Pracownicy administracji samorządowej województwa mazowieckiego mają niepowtarzalną okazję, by zwiększyć swoje kompetencje z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Mazowiecka Agencja Energetyczna wraz z Wyższą Szkoła Ekologii i Zarządzania przygotowały w 2014 roku ofertę studiów podyplomowych pod nazwą „Samorządowy Menadżer Energii”.

Celem projektu jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu efektywności energetycznej  w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również pozyskanie oraz rozwinięcie wiedzy z zakresu prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych. Istotnym aspektem jest również zaprezentowanie praktycznych rozwiązań w zakresie  bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, w tym przede wszystkim planowania, zarządzania i finansowania energetyki w jednostce samorządowej.

Wykształcenie powyższych kompetencji pozwoli absolwentom na sprawne i profesjonalne wypełnianie zadań Samorządowego Managera ds. Energii, obejmujących m in. opracowywanie i wdrażanie skutecznych strategii zwiększania efektywności energetycznej w jednostkach samorządu terytorialnego z myślą o racjonalizacji zakupu i zużycia energii oraz właściwym poszanowaniu energii, a także promowaniu postaw proekologicznych.

Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, studia kosztują jedynie 860 złotych, co sprawia że cieszą się dużym zainteresowaniem. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona do 50 w każdej edycji.