Spółdzielnie Energetyczne w wybranych krajach świata: Aspekty prawne i ekonomiczne – monografia

Spółdzielnie energetyczne stanowią istotny element transformacji energetycznej, a ich rola w zrównoważonym dostępie do energii jest nieoceniona. Bezpieczeństwo energetyczne staje się coraz ważniejsze, a spółdzielnie energetyczne mogą być kluczowym elementem rozwiązania bieżących problemów związanych z dostępnością i cenami energii.

Mamy przyjemność poinformować, że ukazała się publikacja naukowa pt. „Energy cooperatives in selected countries of the world. Legal and economic aspects”, której Partnerem jest Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć!
Książka przedstawia prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania spółdzielni energetycznych oraz innych podmiotów spółdzielczych działających w obszarze energetyki odnawialnej.
Przedstawiono w niej również wybrane zagadnienia prawno-ekonomiczne dotyczące energetyki obywatelskiej i transformacji energetycznej, ściśle związane ze spółdzielniami energetycznymi. Poszczególne rozdziały monografii poświęcone są takim zagadnieniom jak prawna regulacja społeczności energetycznych oraz rozwój energetyki obywatelskiej w państwach takich jak Niemcy, Hiszpania, Bułgaria, Brazylia, Tajwan, czy Grecja. Monografia zawiera także prace poświęcone prawnym aspektom spółdzielczości energetycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii.
Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM i jest udostępniona w ramach open access, można ją pobrać za darmo ze strony internetowej wydawnictwa:

person using MacBook Pro

Bezpieczeństwo energetyczne jest ważne zarówno dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak i zrównoważonej gospodarki każdego kraju na świecie. Bieżące problemy związane z ciągłością dostaw i wyższymi cenami energii przynajmniej w pewnym stopniu mogą rozwiązać spółdzielnie energetyczne. Spółdzielnie zajmują się produkcją, dostarczaniem i dystrybucją energii. Mogą skutecznie wykorzystywać lokalnie dostępną zdecentralizowaną energię odnawialną, a także wspierać innowacje technologiczne.
Podmioty te coraz częściej powstają w tak różnych krajach, jak Niemcy, Włochy, Dania, Boliwia, Hiszpania, Argentyna, Francja, Stany Zjednoczone, Brazylia, Polska i inne. Spółdzielnie są także częścią energetyki obywatelskiej, gdyż ta forma wpisuje się w potrzeby i oczekiwania obywateli w zakresie energii, zwłaszcza odnawialnej. Książka przedstawia prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania spółdzielni energetycznych oraz innych podmiotów spółdzielczych działających w obszarze energetyki odnawialnej. Przedstawiono w niej również wybrane zagadnienia prawno-ekonomiczne dotyczące energetyki obywatelskiej i transformacji energetycznej, ściśle związane ze spółdzielniami energetycznymi.