Stanowisko w sprawie pakietu zimowego

W połowie stycznia 2017 roku Ministerstwo Energii zwróciło się do Polskiej Zielonej Sieci – jednego z koalicjantów ruchu Więcej Niż Energia –  z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie tzw. pakietu zimowego, czyli obszernego zestawu 8 propozycji legislacyjnych dotyczących reformy unijnej polityki energetycznej, ogłoszonego przez Komisję Europejską pod koniec listopada 2016 r.

Na tysiącu stron zaproponowano przepisy opisujące nie tylko plany redukcji subsydiów dla węgla, zwiększanie celu efektywności energetycznej do poziomu 30% oraz zmniejszenia o 40% emisji CO2 do roku 2030. Pakiet zawiera również propozycje wspierające rozwój zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej oraz jej magazynowania, słowem: energetyki obywatelskiej.

26 stycznia sekretariat ruchu Więcej Niż Energia przesłał do Ministerstwa Energii odpowiedź, zawierającą poparcie dla proponowanych przez Komisję Europejską kierunków zmian modelu rynku energii w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności dla propozycji szerokiego otwarcia nowych regulacji na obywateli – konsumentów i prosumentów energii.

Pełna treść stanowiska