Stolica chce produkować energię odnawialną

Warszawa dołączyła do ruchu „Więcej niż Energia”. W ten sposób stołeczny ratusz włączył się do działań na rzecz energetyki obywatelskiej, czyli takiej, w której obywatelki i obywatele, gminy i inne instytucje uczestniczą w produkcji energii z rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Zainaugurowany z początkiem czerwca ruch skupia już 68 jednostek samorządu, instytucji i organizacji pozarządowych oraz 37 tysięcy osób.
Warszawa dołączyła do ruchu „Więcej niż Energia”. W ten sposób stołeczny ratusz włączył się do działań na rzecz energetyki obywatelskiej, czyli takiej, w której obywatelki i obywatele, gminy i inne instytucje uczestniczą w produkcji energii z rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Zainaugurowany z początkiem czerwca ruch skupia już 68 jednostek samorządu, instytucji i organizacji pozarządowych oraz 37 tysięcy osób.

To nie pierwsza inicjatywa stolicy związana z energią przyjazną ludziom i środowisku. Realizowane są one w ramach „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do roku 2020”. Między innymi, razem z partnerami krajowymi i zagranicznymi, Warszawa współtworzyła projekt „Cities on Power” , którego celem była promocja odnawialnych źródeł energii na terenach miejskich. Dzięki stworzonemu w ramach projektu interaktywnemu kalkulatorowi można ocenić m in. nasłonecznienie dachu, energochłonność budynku, czy oszacować możliwość instalacji różnych źródeł OZE. Kolejnym krokiem powinna być decyzja o montażu mikroelektrowni. Niestety to nie takie łatwe. Regulacje dotyczące instalacji są nadal bardzo skomplikowane, a nowe przepisy o odnawialnych źródłach energii nie zapewniają wystarczającego wsparcia samorządowi w realizacji tego typu inwestycji.

Dlatego też powstał ruch „Więcej niż Energia”, do którego właśnie dołączyła Warszawa. Wspólnymi siłami, miasta i gminy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe (w tym branżowe) będą działać na rzecz zmiany przepisów, tak aby ułatwić wdrażanie energetyki obywatelskiej.