Szkolenie dla wnioskodawców 1.1.1 i 1.6.1 POIiŚ – OZE i źródła wysokosprawnej kogeneracji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje szkolenie dla wnioskodawców biorących udział w konkursach POIiŚ 2014-2020: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oraz 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. W trakcie szkolenia będzie można dowiedzieć się na temat instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, metodologii wyliczenia wskaźników rezultatu dla obydwu poddziałań, pomocy publiczna, metodyki wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania oraz procedury zawierania umów z wykonawcami.