Ubóstwo energetyczne w kontekście wdrażania tzw. uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Mam zaszczyt zaprosić na konferencję organizowaną przez Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zatytułowaną:
„Ubóstw
energetyczne w kontekście wdrażania tzw. uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego” w pięciolecie wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Adresatami spotkania są przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. 

Tematyka obrad będzie się koncentrowała na jednym z najważniejszych aspektów związanych z wdrażaniem ww. uchwały, czyli na zagadnieniu nieproporcjonalnie wysokich kosztów, jakie ponoszą niektóre gospodarstwa domowe, aby zapewnić sobie wystarczający komfort cieplny w sezonie zimowym. Kontekstem rozważań są gwałtownie i skokowo rosnące wydatki na ogrzewanie i surowce energetyczne, spowodowane w znaczącym stopniu wojną w Ukrainie. Jak ten problem jest widziany z perspektywrozwiązań unijnych, jakie prace odbywają się na poziomie rządowym, a jak podchodzi do tego samorząd województwa śląskiego oraz organizacje pozarządowe? Czy gminy naszego regionu mają swoje, praktyczne rozwiązania w tym zakresie? W jaki sposób rozstrzygać dylemat: stosowanie prawa miejscowego wobec możliwości jego wdrażania przez konkretnych mieszkańców? Czy spółdzielnie energetyczne mogą być pomysłem na korzystanie z odnawialnych źródeł energii bez nadmiernych wydatków? Jak się ma do tego przyłączenie do sieci ciepłowniczej? Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby w kwestii dofinansowania ze środków publicznych, a co można zaoferować najbardziej ubogim? To tylko nieliczne z pytań, na które spróbuje dać odpowiedź wrześniowa konferencja, tak istotna z punktu widzenia realizacji zadań samorządów 

Wydarzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 2 września 2022 r. w Sali Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (gmach Urzędu Marszałkowskiego). Obrady potrwają od godziny 9:00 do 14:00, w tym przerwa kawowa i przerwa na lunch.

Osoba do kontaktu: Martyna Sochacka, e-mail: martyna.sochacka@slaskie.pl, tel. 32 774 0001

Ubóstwo energetyczne w kontekście wdrażania tzw. uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego 

piątek, 2 września 2022 r., Sala Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Program konferencji:

9:00 Otwarcie obrad Dariusz Starzycki, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Katowice 

9:10 Unijna polityka na rzecz walki z ubóstwem energetycznym 

Izabela Zygmunt, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

9:30 Bank Dobrych Praktyk – przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w Polsce 

Anna Bednarska, Naczelnik Rynku Detalicznego i Sieci Inteligentnych, Departament Elektroenergetyki i Gazu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

9:50 Ubóstwo energetyczne w Polsce i na Śląsku w świetle badań ekspertów 

Anna Bogusz, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Strategii w Obszarze Klimatu i Środowiska 

10:10 Walka o niebo bez smogu, jak pomóc ubogim energetycznie oddychać czystym powietrzem? 

Magdalena Bartecka, Koordynatorkds. Klimatu i Energii, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

10:30 Pytania, odpowiedzi, dyskusja 

10:40 przerwa 

11:00 Rozwiązywanie kwestii ubóstwa energetycznego na poziomie gminy 

Zbigniew Podleśny, Zastępca Burmistrza Miasta Radlin

11:20 Perspektywa straży miejskiej. Ubóstwo energetyczne w kontekście walki ze smogiem 

Henryk Rusnak, Kierownik Referatu Profilaktyki, Ekologii i Komunikacji Społecznej, Straż Miejska w Chorzowie

11:40 Ubóstwo energetyczne wśród najbardziej potrzebujących, czyli praktyka pomocy społecznej 

Piotr Masłowski, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, Urząd Miasta Rybnika

12:00 Pytania, odpowiedzi, dyskusja 

12:1lunch 

12:40 Oszczędzanie energii, racjonalne gospodarowanie zasobami, w tym środkami finansowymi. Sposoby wsparcia osób ubogich energetycznie.

Wioletta Jończyk, doradca energetyczny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13:00 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej jednym z rozwiązań ubóstwa energetycznego 

Arkadiusz Kosiel, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, Fortum Power and Heat Polska Sp. o.o., 

13:20 Energetyka obywatelska szansą na redukcję ubóstwa energetycznego 

Paweł Jarząbek, Prezes Zarządu Spółdzielni Energetycznej Nasza Energia w Mszanie

13:40 Pytania, odpowiedzi, dyskusja; podsumowanie 

14:00 Zakończenie konferencji