Uwagi do „Koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce”

Sekretariat WNE przekazał do Ministerstwa Energii swoje uwagi w ramach organizowanego przez tę instytucję naboru opinii nt. upublicznionej niedawno „Koncepcji funkcjonowania klastrów energii”. Ta długo oczekiwana ekspertyza miała być materiałem o kluczowym znaczeniu w procesie projektowania systemu funkcjonowania klastrów energii. Dokument został przygotowany przez:

  • Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (lider konsorcjum),
  • WiseEuropa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz
  • ATMOTERM S.A. przy udziale Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej.

Klastry energii pozostają potencjalnym narzędziem rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce, jednak Ministerstwo nieprzychylnie odnosi się już do samej zamówionej przez siebie analizy. Sekretariat ruchu Więcej Niż energia przedstawiony dokument również ocenia krytycznie: pomimo znacznej objętości nie zawiera on jasnej definicji klastra. Choć autorzy Koncepcji trafnie identyfikują pewne ograniczenia prawne, w omawianym dokumencie znajdziemy też budzące wątpliwości zapisy (np. co do możliwego zasięgu terytorialnego klastra i do roli innych niż odnawialne źródeł energii w działaniu takiego podmiotu).

Zapraszamy do lektury: uwagi do „Koncepcji funkcjonowania klastrów energii”.