Uwagi do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Sekretariat ruchu WNE przekazał do Ministerstwa Rozwoju, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, uwagi dotyczące budzącego wiele emocji projektu ustawy mającej stymulować rozwój elektromobilności w Polsce. Choć plany strony rządowej podążają we właściwym kierunku, to zaprezentowany projekt budzi wiele zastrzeżeń.

Proponowane regulacje nie wprowadzają istotnych korzyści dla osób indywidualnych, które rozważają zakup samochodu elektrycznego. Z kolei plany dotyczące rozwoju infrastruktury ładowania takich pojazdów wskazują na uprzywilejowaną pozycję największych operatorów sieci dystrybucyjnych. Proponowane przez Ministerstwo przepisy nie wiążą w  żaden sposób transportu elektrycznego z odnawialnymi źródłami energii: ładowanie nowoczesnych pojazdów będzie mogło opierać się na wysokoemisyjnej energetyce konwencjonalnej.

Można zapoznać się z nimi tutaj: uwagi sekretariatu ruchu „Więcej niż energia” do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.