VI FORUM PARTNERSTWA WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ – CO PO WĘGLU?

Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej powołano jako wspólną platformę dyskusji, wymiany punktów widzenia i doświadczeń, skupiającą szerokie i zróżnicowane grono podmiotów z Wielkopolski Wschodniej. Głównym celem Forum jest włączenie w proces planowania transformacji subregionu wszystkich stron, których zmiany te będą dotyczyć i od akceptacji których będzie również zależał jej sukces.

Rozmawiamy o tym, w jakiej sytuacji znajduje się dziś  Wielkopolska Wschodnia,
w związku z likwidacją lokalnych kopalń
>> więcej o Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

W programie VI Forum m.in.

 • Obecna sytuacja w polskiej energetyce
 • OZE w ciepłownictwie w ramach pakietu FIT for 55 – Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu,
  Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polski
 • Co zamiast węgla w energetyce i ciepłownictwie? – Daniel Baliński, ZE PAK
 • Energetyka obywatelska i wspólnoty energetyczne – Zuzanna Sasiak, Polska Zielona Sieć
 • Panel dyskusyjny – wizja rozwoju energetyki i ciepłownictwa w Wielkopolsce Wschodniej
  W panelu wezmą udział:
  – Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej
  – Romuald Antosik, burmistrz Turku
  – Piotr Korytkowski, prezydent Konina
  – Sławomir Lorek, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Konin
  – Daniel Baliński, ZE PAK

Wielkopolska Wschodnia –  region, który w swoją transformację angażuje górnicze związki zawodowe, lokalny biznes, przedstawicieli oświaty i nauki, organizacje pozarządowe i każdego zainteresowanego tym tematem. Wielkopolska Wschodnia stanowi wzór do naśladowania, jeżeli chodzi o partycypację społeczną w rozpoczynającej się właśnie sprawiedliwej transformacji.

Nowa Era, ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin
28 kwietnia 2022, godz. 10.00 – 15.00