VII Konferencja Solina 2018 – ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY Architektura-Budownictwo-Inżynieria i Ochrona Środowiska Innowacyjne technologie energoefektywne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Kolejna odsłona konferencji organizowanej przez Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Tematyka Konferencji Solina obejmuje następujące zagadnienia:

Zasady zrównoważonego rozwoju – możliwości stosowania, zagadnienia ekonomiczne, techniczne

Współczesne i przyszłe kierunki projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego

Architektura słoneczna, budownictwo pasywne, energooszczędne, zeroenergetyczne

Nowoczesne materiały i technologie w architekturze i budownictwie

Zagadnienia fizyki budowli, wymiana ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, urządzenia, technologie, systemy

Helioenergetyka, stan obecny i perspektywy rozwoju

Innowacyjne technologie energoefektywne w sektorach budowlanych, przemysłowych, transportowych

Fotowoltaika – zagadnienia teoretyczne, techniczne i zastosowanie

Współczesne technologie do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia

Architektura i budownictwo obiektów zabytkowych

Zrównoważony rozwój miast, osiedli, dzielnic, rewitalizacja

Architektura wnętrz, wzornictwo, projektowanie, materiałoznawstwo i technologie

Architektura krajobrazu, tradycyjne i nowoczesne rozwiązania architektoniczne, budowlane i przyrodnicze

Technologia BIM w procesach projektowania i realizacji obiektów budowlanych

Zagadnienia energetyczne w rolnictwie, rozważania naukowe, badania i rozwój

Certyfikacja budynków, audyt energetyczny w budownictwie

Problemy komfortu i wpływu sztucznego środowiska na ludzi

Zasoby energetyczne, źródła energii, racjonalne zużycie energii, ochrona środowiska i recykling

Zmiany klimatyczne, zjawiska, przyczyny, skutki i prognozy

Polityka w zakresie energii odnawialnej i poszanowania energii

Finansowanie inwestycji proekologicznych i mechanizmy wsparcia