W zachodniopomorskiem OZE zastąpiły stare piece węglowe

Mowa o realizowanym od 2011 roku, zakrojonym na szeroką skalę, bo obejmującym 17 podmiotów projekcie „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze Środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych. Jego celem były niższe koszty ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej, redukcja emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej. W ramach projektu przeprowadzono modernizację systemów ogrzewania, głównie opartych na węglu, w placówkach samorządowych. Zmieniono nieefektywne kotły na piece gazowe oraz pompy ciepła.  Zainstalowano kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej, turbiny wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne wytwarzające prąd. W sumie prace objęły 75 obiektów w 29 miejscowościach. Prócz tego pozyskano dodatkowe środki na termomodernizację w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

Efekty prawie 5 letniego programu podsumowano podczas konferencji w Kołobrzegu, której towarzyszyły wizyty w zmodernizowanych obiektach. Pięć z nich zostało wyróżnionych certyfikatem „PreQurs” przyznawanym za redukcję niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Są to: Basen Miejski w Szczecinku, świetlice wiejskie w Mierzynie, Syrkowicach i Koziej Górze oraz warsztat terapii zajęciowej „Iskierka” w Karlinie. Ale to nie koniec nagród. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zdobył pierwszą nagrodę w konkursie „Aktywni dla czystego powietrza” organizowanym przez Ministerstwo Środowiska i Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.

Uhonorowano także akcję edukacyjną „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. Jej celem było uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach, a także wskazanie alternatywnych, ekologicznych sposób ogrzewania domów, poprzez zastosowanie m.in. źródeł energii odnawialnej. Akcja skierowana była przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalncyh, a także dla nauczycieli, pracowników świetlic, przedstawicieli ośrodków kultury, bibliotek i pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji.