Warsztaty szkoleniowe ze Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Dwudniowe warsztaty prowadzone przez ekspertów mają za zadanie pokazać jak opracować i wdrożyć Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Szkolenie ma opierać się na wytycznych UE SUMP. Będzie można także zapoznać się z dobrymi praktykami z innych krajów UE.