Ekomobilność w obszarze usług komunalnych – webinarium

Webinarium „Ekomobilność w obszarze usług komunalnych” organizowane przez wydawnictwo ABRYS.

https://ekomobilnosc.abrys.pl/

 

 

09:00 – 10:00 – Logowanie i rejestracja uczestników na platformie ZOOM

10:00 – 10:20 – Ilona Olsztyńska, SGS Polska

Transport i paliwa dla transportu w Dyrektywie 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa RED II)

10:20 – 10:40 – Paweł Wojna, PGK Śrem

Case study: Śrem polską stolicą napędów gazowych? Doświadczenia wykorzystania gazu CNG/LNG w obszarze oczyszczania ulic, zbiórki i transportu odpadów

10:40 – 11:00 – dr Jarosław Kola, Kancelaria WKB

Kluczowe wyzwania inwestycyjne sektora publicznego w obszarze ekomobilności

11:00 – 11:20 – Marcin Maciocha, Grupa REFUNDA

Obowiązki i wyzwania prawne branży gospodarki komunalnej w obliczu opracowywania strategii elektromobilności11:20 – 11:40 – Wojciech Dziwisz, EVBox Poland Sp. z o.o.

Rozwiązania i infrastruktura dla elektromobilności w samorządach

11:40 – 12:00 – Weronika Śpitalniak, BIOTEN

Jak zostać europejskim liderem w produkcji zaawansowanych biopaliw?

12:00 – 12:20 – Szymon Biel, Firma Edward BIEL

Najnowsze rozwiązania dla stacji ładowania pojazdów

12:20 – 12:40 – Agnieszka Chwiałkowska, Kancelaria WKB

Jak prowadzić przetargi na ekomobilne inwestycje – praktyczne problemy

12:40 – 13:00 – Jan Kosmecki, Urząd Miasta PoznaniaDziałania Miasta Poznania w zakresie elektromobilności

13:00 – Dominik Szymański, „Energia i Recykling”

Zakończenie webinarium