Województwo śląskie stawia na energetykę obywatelską

Do tzw. inteligentnych specjalizacji Śląska, obok medycyny, technologii IT i komunikacyjnych oraz energetyki, dołącza „zielona gospodarka” i tzw. przemysły wschodzące. Samorząd województwa przystąpił właśnie do ruchu Więcej Niż Energia.

30 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, w obecności przedstawicieli śląskich samorządów i organizacji pozarządowych, Henryk Mercik, członek zarządu województwa, podpisał umowę partnerstwa z koalicją Więcej Niż Energia. Tym samym Śląsk został piątym regionem (po Mazowszu, Małopolsce oraz województwach łódzkim i pomorskim), które deklaruje chęć wspólnego działania, dzielenia się doświadczeniami i wiedzą, uczenia się, inspirowania innych, promowania najlepszych praktyk w rozwijaniu energetyki obywatelskiej oraz efektywności energetycznej.

Henryk Mercik i Joanna Furmaga

 

Bardzo mocno wierzymy w naszych obywateli. Samorządy, organizacje pozarządowe, obywatele – wszyscy razem mamy dużą siłę oddziaływania i jeśli będziemy działać wspólnie, będziemy słyszani w Warszawie i będziemy mieć wpływ na działania rządu ws. OZE – zapewniał Henryk Mercik,  zaznaczając równocześnie: Nie wszystko jednak da się zrobić na poziomie regionów. Możemy pewnymi rzeczami kierować i inspirować, ale to od samorządów miast i gmin oraz organizacji pozarządowych zależy najwięcej.

Województwo śląskie zajmuje obecnie drugą pozycją w kraju we wspieraniu rozwoju mikroinstalacji OZE środkami unijnymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

W imieniu ruchu Więcej Niż Energia umowę podpisała Joanna Furmaga – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – koalicjanta i współautora tej inicjatywy. Energetyka obywatelska to nie pojedynczy obywatele. To przede wszystkim samorządy i wspólnoty lokalne – podkreślała – w ruchu Więcej Niż Energia mamy fantastyczne, płynące z całej Polski przykłady dobrych praktyk, które świadczą o tym, że rozwój niskoemisyjny i transformacja energetyczna dzieje się już na naszych oczach i zupełnie inaczej funkcjonuje na poziomie samorządów niż to, co możemy czasem usłyszeć w rządowych komunikatach.

Joanna Furmaga i Henryk Mercik o przyszłej perspektywie finansowej

W spotkaniu wzięli udział liczni przedstawiciele samorządów z regionu śląskiego, w tym należących już do ruchu WNE m.in.: Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze (członka ruchu WNE) – Katarzyna Dzióba, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów – Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec – Anna Jedynak oraz burmistrz Radlina (członka ruchu WNE) – Barbara Magiera. 

Marcin Michalik

Barbara Magiera

Anna Jedynak

Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze, Katarzyna Dzióba: Energetyka obywatelska to nie tylko poprawa efektywności energetycznej, ale i prawdziwa niezależność energetyczna naszych mieszkańców. Bardzo nam na niej zależy, dlatego od 9 lat oferujemy mieszkańcom dotacje na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i paneli solarnych. Tak postrzegamy zrównoważony rozwój miasta. Aby dobrze przygotować się do transformacji energetycznej, musimy też odpowiednio wcześniej myśleć nad nowymi zawodami i dlatego już teraz szkolimy m.in. techników od systemów OZE.

Katarzyna Dzióba

Województwo śląskie, po przyjęciu uchwały antysmogowej i przystąpieniu do ruchu Więcej Niż Energia, dołącza do awangardy polskich regionów. To dowód na to, że to przemyślana odpowiedzialna strategia, a mieszkańcy i ich dobro są na  pierwszym miejscu – podkreślał obecny na uroczystości
Patryk Białas, Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji z katowickiego Parku Naukowo-Technologicznego  Euro-Centrum, a zarazem prezes Stowarzyszenia BoMiasto.

Patryk Białas

Izabela Zygmunt – ekspert ds. polityki spójności w CEE Bankwatch Network zwróciła uwagę na sprzyjający moment dla budowania szerokiego poparcia dla transformacji energetycznej:  Większość komentarzy na temat negocjowanej obecnie przyszłej unijnej polityki spójności skupia się na mniejszej alokacji środków m.in. dla Polski. Warto jednak zwrócić uwagę, że wśród pięciu przyjętych tam priorytetów, drugim jest transformacja energetyczna i niskoemisyjna. To szczególnie ważne dla Śląska, przemysłowego centrum Polski. Teraz Śląsk może jeszcze skuteczniej włączyć w negocjacje ostatecznej propozycji przyszłego unijnego budżetu. 

Izabela Zygmunt

 

Videorelacja z wydarzenia: