XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prognozowanie w elektroenergetyce PE 2018”

Specjalistyczna konferencja organizowana przez Politechnikę Częstochowską. Spotkanie to będzie szansą do zapoznania się m.in. z nowymi metodami prognozowania dla potrzeb rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa elektroenergetycznego, potrzebami terytorialnych zobowiązań związanych  z rozwojem systemów infrastruktury energetycznej, funkcjonowaniem rynków energii elektrycznej. Będzie też mowa o lektrowniach wiatrowych i uwarunkowaniach ekologicznych.