XV edycja Ogólnopolskiego Kongresu: „SMART CITY – założenia i perspektywy”

To już XV edycja SMART CITY. Konferencja skupia się wokół inteligentnych rozwiązań dotyczących transportu, infrastruktury, nowoczesnych technologii, które można wykorzystać w miastach, by stały się bardziej przyjazne dla środowiska. W założeniach organizatorów inteligentny rozwój może pomóc odkryć potencjał miast. Będzie możliwość przedyskutowania inicjatyw lokalnych i zaangażowania społecznego. Zostaną przedstawione nowe technologie informatyczne i telekomunikacyjne. Obszernym tematem ma być efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich, zdolności wytwórcze, optymalizacja zapotrzebowania i kompensacja mocy, magazynowanie i udostępnianie energii. Będzie też czas na energetykę prosumencką, w rozumieniu korzyści, potencjału i perspektyw rozwoju. Na konferencji mają pojawić się także tematy związane z zielonymi osiedlami, paliwami alternatywnymi, niskoemisyjnym i elektrycznym transportem z punktami do ładowania. Kongres będzie składał się z debat, sesji plenarnych i paneli dyskusyjnych