XVII Międzynarodowa Konferencja Wymiana Ciepła i Odnawialne Źródła Energii HTRSE-2018

Międzynarodowa Konferencja „Wymiana Ciepła i Odnawialne źródła Energii HTRSE-2018” to spotkanie producentów, użytkowników i inwestorów działających w temacie energetyki odnawialnej. Celem konferencji jest sieciowanie i wymiana poglądów, zapoznanie się z metodyką pracy, możliwość dyskusji i prezentacja osiągnięć.

Tematy konferencji to m.in. problematyka pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, proekologiczne systemy energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii, wykorzystanie energii odpadowej, problematyka pracy i zastosowań niskotemperaturowych siłowni ORC, kogeneracja, scentralizowane systemy grzejne, chłodnictwo, klimatyzacja