XXVI Forum Energia w Gminie

„Energia w Gminie” to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Na spotkaniach poruszane są tematy odnawialnych źródeł i poszanowania energii, efektywności energetycznej, finansowania, kompleksowej termomodernizacji, odpowiedniego przygotowywania dokumentacji przetargowych itp. Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

Będzie można dowiedzieć się m.in. jakie korzyści płyną z dobrze zaplanowanej termomodernizacji, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz doboru urządzeń spełniających odpowiednie wymogi techniczne i jakościowe oraz czym jest niezależność energetyczna na poziomie lokalnym. Omówione zostaną aspekty prawne oraz takie pojęcia jak elektromobilność, mikroinstalacje, termomodernizacja.

Dla przedstawicieli gmin i samorządów lokalnych, partnerów organizatorów konferencji, instytucji państwowych i naukowych Forum jest bezpłatne, dla firm koszt wynosi 200zł.