Cykl szkoleń „EKO-LOKATOR”

EKO-LOKATOR cykl szkoleń, na których będą poruszane zagadnienia dotyczące problematyki zmian klimatu i adaptacji do nich w kontekście zarządzania budynkami wielorodzinnymi z podziałem na poszczególne moduły tematyczne.…

Cykl szkoleń „EKO-LOKATOR”

EKO-LOKATOR cykl szkoleń, na których będą poruszane zagadnienia dotyczące problematyki zmian klimatu i adaptacji do nich w kontekście zarządzania budynkami wielorodzinnymi z podziałem na poszczególne moduły tematyczne.…

Targi GreenPOWER

GreenPOWER to największa w Polsce wystawa OZE, w jednym miejscu i czasie znajdziemy przedstawicieli wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii.  Odbywa się tu szereg specjalistycznych seminariów,…

Konferencja „Dobra Energia”

„Dobra Energia” to cykl sześciu spotkań: w Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Katowicach i Warszawie. Konferencje te mają służyć popularyzacji wiedzy o nowoczesnych technologiach wytwarzania i oszczędzania…

Konferencja „Dobra Energia”

„Dobra Energia” to cykl sześciu spotkań: w Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Katowicach i Warszawie. Konferencje te mają służyć popularyzacji wiedzy o nowoczesnych technologiach wytwarzania i oszczędzania…

Konferencja „Dobra Energia”

„Dobra Energia” to cykl sześciu spotkań: w Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Katowicach i Warszawie. Konferencje te mają służyć popularyzacji wiedzy o nowoczesnych technologiach wytwarzania i oszczędzania…

Konferencja „Dobra Energia”

„Dobra Energia” to cykl sześciu spotkań: w Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Katowicach i Warszawie. Konferencje te mają służyć popularyzacji wiedzy o nowoczesnych technologiach wytwarzania i oszczędzania…

III Branżowe Forum Fotowoltaiczne

BFF 2018 to spotkanie uczestników rynku efektywności energetycznej: branży HVAC, PV, izolacji i systemów zwiększających efektywność energetyczną budynków. Wydarzeniu towarzyszyć mają konsultacje…

XXVI Forum Energia w Gminie

„Energia w Gminie” to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji.…

Efektywność energetyczna w budownictwie

„Efektywność energetyczna w budownictwie” to cykl czterech konferencji w czterech różnych miastach. Każda z konferencji przewidziana jest na min. 50 uczestników. Konferencja ma na celu skupienie specjalistów…