logo-big

Katalog dobrych praktyk

Przeczytaj więcej o katalogu dobrych praktyk OZE i efektywności energetycznej

Katalog dobrych praktyk z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej prezentuje możliwie szerokie spektrum działań: od wielkich inwestycji po lokalne działania edukacyjne. Sukces energetyki obywatelskiej zależy od współpracy obywateli, prosumentów, przedsiębiorców i władz lokalnych. Prezentowane zestawienie nie ma charakteru rankingu. To wybór wartych uwagi działań, które pokazują, że OZE i zaangażowanie społeczności lokalnych w transformację energetyczną stanowią przyszłość. Zaprezentowane dobre praktyki uwzględniają zarówno przedsięwzięcia zrealizowane przez podmioty należące do ruchu Więcej niż energia, jak i ciekawe projekty innych instytucji, organizacji czy wspólnot lokalnych. Pokazują różnorodność działań na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej opartej na OZE i podnoszenia efektywności energetycznej budynków, podejmowanych w Polsce na poziomie lokalnym.

Prezentowane projekty podzieliliśmy na kilka kategorii:

Miejska polityka dobrej energii – kompleksowe przedsięwzięcia lub grupy projektów, które naszym zdaniem składają się na obiecującą miejską politykę energetyczną na drodze do zielonej transformacji.

Zielona energia dla wspólnoty – szczególnie interesujące działania zrealizowane na poziomie lokalnym. Łączą one kilka inwestycji, wprowadzają głęboką, ekologiczną zmianę w życie wspólnoty lub integrują wielu partnerów.

Dobra energia na lata – projekty długoterminowe, stwarzające warunki dla długoletniego wykorzystywania zielonej energii.

Budowanie wiedzy o energii – działania z zakresu edukacji i doradztwa, ukierunkowane na podnoszenie świadomości energetycznej i wiedzy o rozmaitych aspektach transformacji w kierunku OZE.

Zamknij

Pokaż projekty z kategorii: Wszystkie projekty, Budowanie wiedzy o energii, Dobra energia na lata, Inicjatywy partnerów Więcej niż Energia, Miejska polityka dobrej energii, Zielona energia dla wspólnoty